Střep licenční nejasnosti

Právně dosud nebylo objasněno,
zda je obraz v zrcadle licencovanou kopií.

Kontakt