Podmínky a pravidla cechu

Pravidla cechu:

chceme nově příchozí hráče, kteří:
 •  hrají aktivně (aktivita je hlídána),
 •  neberou náš cech jako přestupní stanici, popř. nepřebíhají z cechu do cechu,
 •  nebudou útočit na členy cechu bez předchozího svolení,
 •  splní denně Touhu v hospodě min. 100%
 •  při delší neúčasti upozorní vůdce nebo důstojníky
 •  poplatky jsou prozatím dobrovolné
 

Podmínky pro získání titulu důstojníka:

 •  darovat 250 000 Zlata
 •  darovat 30 Houbiček
 •  100 % účast v bojích a obraně (děláme i statistiky)
 •  plnění úkolů a povinností plynoucích z pozice důstojníka
 •  pravidlo "2krát a dost" (po degradaci vůdcem lze být důstojníkem už pouze jednou)

(důstojnický titul však neni zadarmo a jan za tyto tři splněné atributy, je v tom píle, aktivita atd, podle kterých se důstojníci a vůdce potom rozhodují)

*Po přijetí do cechu je člen POVINNÝ si přečíst pravidla cechu a do 24 HODIN napsat vůdci zprávu o souhlasu s pravidly, v opačném případě OPUSTIT CECH.

 

Kontakt