Nábor

 

The Wolfś

Vůdce cechu: Chvístal

Pevnost: 31
Zlatý poklad: 158%
Instruktor: 170%



Něco o našem cechu:

Cech "The Wolfś" byl založen v roce 2011.

Vůdce cechu The Wolfs: Chvístal
Důstojníci: majk999
                Vlče    
               lekeke
 

O založení cechu "The Wolfś" se zasloužil BikerWolf, který byl toho času vůdce. Za poslední tři roky se členové cechů různě střídali (především kvůli neaktivitě, popřípadě útěku za lepším).

Od poloviny roku 2013 se nám malinko míchaly karty v horních příčkách cechu.
Ve vůdcovském postu se kromě zakladatele BikerWolfa, objevila i Nefti BW a také Chvístal (nynější vůdce cechu).

Od roku 2013 jsme začali závratně stoupat na příčkách Síně slávy. Letos naše řady rozšířili nový hráči především spojenci z cechu Inkarceron (tak doufejme, že se nám bude dařit a naši přátelé nás neopustili).


Chtěli bychom přijmout co nejvíce hráčů, kteří mají postavu na s7. Mají opravdu chuť hrát (budou aktivní). Nejlepší by byl hráč, který každý den odehrává hospodu a kontroluje boje aby nepromeškal účast.


Pravidla:

Každý člen cechu i všichni zájemci se zavazují dodržovat následující pravidla:
 • být loajální, věrný a oddaný cechu (neutéct při první příležitosti)
 • vážit si členství v našem cechu
 • neoslabovat náš cech výpomocí jiným cechům
 • být aktivní a zapojovat se do všech bojů (obran, útoků i podzemí)
 • chovat se slušně a rozumně na cechovním chatu
 • pravidelně přispívat zbylé zlato do cechu na bitvy a cechovní podzemí
 • vždy se dopředu omluvit za předem známou absenci (v případě neznáme absence dodatečně dopsat důvod) pokud tomu tak nebude budeme to brát jako ztracení zájmu o náš cech a o hru jako takovou s důsledkem vyhazovu z našeho cechu
 • neútočit na členy vlastního cechu, jen po vzájemné dohodě
 • vypotřebovat alespoň 100 touhy denně (neustále se zlepšovat a zvyšovat svou úroveň)
 • mít zvíře a alespoň nějaké lektvary, snažit se zaplňovat album
 • mít vždy volné místo v poště

info k pravidlům: děláme statistiku účasti na obraně, útocích a podzemí, díky čemuž máme přehled o aktivitě, pokud bude aktivita menší než 60% rozhodujeme o další působnosti hráče v našem cechu.

!!! Strašení a pravidel už bylo dost, teď něco příjemnějšího !!! 

Výhody plynoucí z členství v našem cechu:

 • využívání cechovních bonusů 106% a následujícímu využívání cechovních bonusů v hlavním cechu 124% zlato a 138% zkušenosti
 • nejméně jedna cechovní bitva denně
 • získávání zkušeností za vyhrané cechovní bitvy
 • nálepky do alba za zdolané cechovní podzemí
 • dobrý kolektiv a přátelskou atmosféru v cechu
 • každý člen je informován o důležitých věcech v cechu poštou
 • rady a pomoc od ostatních členů cechu
 • jistotu aktivního a fungujícího cechu
 • plnou podporu od zkušeného vedení
 • možný profesní růst v rámci cechu
 • na vyžádání vás vůdce cechu informuje o vaší statistice aktivity
 • při viditelné aktivitě vyplývající z určitého časového období zaručen přestup do cechu "The Wolfś"


Pro zájemce:
Děkujeme za projevený zájem o náš cech. Pro přijetí preferujeme hráče s úrovní 50 a více. (Že preferujeme nemusí znamenat, že nemůžeme brát vyjímky, jde jen o aktivitu a zájem o náš cech)
Důležitou podmínkou je i zavázat se k dodržování našich cechovních pravidel.

V případě zájmu nebo pro více informací si napiš zde nebo přímo ve hře hráči Nefti BW nebo Chvístal (vůdce The Wolfś).

 

Kontakt