Nová podsekce "Měsíčník"

26.09.2014 19:00

Nová podsekce "Měsíčník" slouží jako informativní náhled na aktivitu v bojích a růst v levelech za měsíc.

V Září začínám zatím pouze statistikou hlavního cechu The Wolfś, vzhledem k tomu, že jsem neměla dostatečný přehled o akademii The Wolfs academy. V říjnu již bude statistika obou cechů.

Kontakt