Mimořádná schůzka

24.11.2013 15:25

Schůze cechu mimořádně přesunuta.

17:30 schůze důstojníků a vůdce na chatu vedení

17:45 schůze celého cechu na chatu cechu

        

                                      Nefti BW (důstojník)

Kontakt