Střep šerosvitu

Nespouštím z tebe zrak,
obraze v zrcadle!

Kontakt