Střep samolibosti

Každý, kdo vlastní zrcadlo, je odsouzen
k tomu, aby do něj zíral.

Kontakt