Střep předpokladu

Zatím nikdo netuší, k čemu je to
zrcadlo dobré.
K něčemu ale být musí…

Kontakt