Střep obezřetnosti

Dobré zrcadlo ti umožní udržovat si přehled
o okolním dění. Je dost dobře možné,
že s kompletním zrcadlem zjistíš něco,
co ti dosud unikalo.

Kontakt